styczeń 2017

Niedawno dobiegł końca proces, w którym miałem przyjemność reprezentować wykonawcę w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane. Wykonawca wykonał roboty i domagał się zapłaty wynagrodzenia. W odpowiedzi inwestor zarzucił powodowi zwłokę w wykonaniu umowy, obciążył go drakońskimi karami umownymi, a następnie złożył oświadczenie o potrąceniu kar umownych z wynagrodzeniem. Kara umowna być może byłaby […]

Niedawno zwrócił się do mnie wykonawca z branży elektrycznej z następującym problemem. Otóż dostał on od generalnego wykonawcy pismo sugerujące, że znalazł się w opóźnieniu w wykonaniu powierzonych mu robót. Rzeczywiście, termin przewidziany w umowie już upłynął. Jednakże klient nie jest w stanie dokończyć swoich robót, bo na budowie są jeszcze inni wykonawcy, którzy powinni […]

Rodzaje odsetek

Marcin Bartyński25 stycznia 2017Komentarze (0)

Na początku zeszłego roku miała miejsce mała rewolucja. Ustawodawca wyodrębnił kilka rodzajów odsetek. Odsetki ustawowe zwykłe. Rzadko kiedy będą miały zastosowanie w roszczeniach o wynagrodzenie wykonawcy. Ten rodzaj odsetek występuje przede wszystkim w umowach kredytowych, pożyczkowych. Wysokość odsetek ustawowych zwykłych wynosi sumę stopy referencyjnej NBP (na dzień dzisiejszy 1,5%) i 3,5%; zatem na dzień dzisiejszy […]

Politechnika zleciła generalnemu wykonawcy przebudowę części budynku Wydziału Mechanicznego. Generalny wykonawca podzlecił część robót (elektrycznych i teletechnicznych) Janowi Kowalskiemu jako podwykonawcy. Jan Kowalski wykonał roboty, jednakże nie otrzymał wynagrodzenia. Wzywał generalnego wykonawcę do zapłaty – żadnej reakcji. Wezwał do zapłaty Politechnikę jako inwestora – Politechnika odmówiła. Podwykonawca zdecydował się wytoczyć proces o zapłatę wynagrodzenia przeciwko Politechnice. W toku […]

Odsetki za opóźnienie w pozwie

Marcin Bartyński20 stycznia 2017Komentarze (0)

Kilka dni temu opowiadałem o kapitalizacji odsetek za opóźnienie. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o tym, jak w pozwie formułować roszczenie o odsetki. Po pierwsze, powinieneś określić kwotę, od której naliczane mają być odsetki. Po drugie, powinieneś określić rodzaj odsetek, których chcesz dochodzić. Masz kilka możliwości: odsetki ustawowe – ten rodzaj odsetek obejmuje opóźnienie w okresie do […]