Styczeń 2017

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie określa suma następujących kwot: stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, która na dzień dzisiejszy (18 stycznia 2017 r.) wynosi 1,5% 5,5 punktów procentowych. Zatem na dzień dzisiejszy wysokość odsetek ustawowych na opóźnienie wynosi 7% (1,5 + 5,5).

Szykujesz się do pozwu w sprawie o zapłatę i zastanawiasz się nad kapitalizacją odsetek. Powinieneś wziąć pod uwagę to, że skapitalizowane odsetki doliczysz do należności głównej, a to będzie miało wpływ na: wysokość opłaty sądowej od pozwu. Otóż opłata sądowa od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Im wyższa wartość przedmiotu sporu, tym wyższa opłata […]

Jakiś czas temu w województwie lubelskim przedsiębiorca prowadzący firmę ogólnobudowlaną wykonywał na rzecz gminy oczyszczalnię ścieków. Po oddaniu oczyszczalni do użytkowania okazało się, że środkowa ściana uległa uszkodzeniu. Specjalistyczne obliczenia wykazały, że przyczyną awarii był błąd projektowy oraz nieprawidłowe wykonanie. Błąd projektowy polegał na przyjęciu zbyt cienkiej ściany betonowej, a ponadto przy założonej w projekcie grubości […]