marzec 2017

Kilka już razy opowiadałem na tym blogu o solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy. W dzisiejszym wpisie chciałbym nieco usystematyzować wiedzę, którą do tej pory się z Wami podzieliłem. Kiedy inwestor jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy? Wtedy, gdy: podwykonawca zawarł z wykonawcą umowę o roboty budowlane lub umowę o dzieło, inwestor wyraził zgodę na […]