Marzec 2018

Pewnie niejeden wykonawca spotykał się z takimi sytuacjami, że termin wykonania umowy był coraz bliżej, jednak końca robót nie było widać. Sytuacja jest groźna zwłaszcza wtedy, gdy umowa przewiduje kary umowne za opóźnienie w oddaniu robót. Zapisów o karach umownych nie powinni bagatelizować zwłaszcza ci wykonawcy, którzy wykonują roboty dla inwestorów zobowiązanych do przestrzegania dyscypliny […]