kwiecień 2018

Sąd Najwyższy kolejny raz opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia umowa o roboty budowlane i tym samym za szerokim rozumieniem pojęcia solidarnej odpowiedzialności inwestora. Grupa Azoty powierzyła wykonawcy roboty rozbiórkowe na nieruchomości. Całość umowy obejmowała: przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na rozbiórkę, rozbiórka budynków i budowli. Z kolei wykonawca powierzył wykonanie tych robót podwykonawcy. Umowa […]

Niedawno opowiadałem o odpowiedzialności członka zarządu za długi spółki – podpowiadałem, jak bronić się przed jednym z najczęstszych zarzutów pozwanych. Dzisiaj chciałbym napisać w kilku punktach, jak pozwać członków zarządu. Krok 1: pozwij spółkę z o. o. i oddaj sprawę do komornika W zasadzie nie da się pozwać członków zarządu bez wcześniejszego pozwania samej spółki […]

Niedawno weszły w życie przepisy, które nieco ułatwią dochodzenie wierzytelności od nieuczciwych spółek z o. o. Kilka razy zetknąłem się w swojej praktyce podczas windykacji należności od spółek z o. o. z działaniem polegającym na odwołaniu wszystkich członków zarządu. Zarząd dłużnych spółek ustępował z piastowanych stanowisk, nikt nie był powoływany na miejsce ustępujących członków. Jeżeli […]