czerwiec 2018

Niedawno – bo 8 czerwca 2018 r. – w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja Kodeksu cywilnego, która nieco zmieniła zasady obliczania terminów przedawnienia. Otóż nowelizacja wprowadza zasadę, że koniec terminu przypada na koniec roku kalendarzowego. Dzięki temu terminy przedawnienia: w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło, w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za […]

Czasami w umowach o roboty budowlane generalni wykonawcy uzależniają zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom od otrzymania środków od inwestora. Tymczasem tego typu postanowienia umowne mogą okazać się nieważne. Generalny wykonawca nie może uzależniać zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy od otrzymania środków od inwestora W jednej ze spraw podwykonawca domagał się od generalnego wykonawcy zapłaty wynagrodzenia za wybudowanie kablowych linii […]

Niektóre umowy o roboty budowlane zawierają niekorzystne dla wykonawców zapisy uzależniające odbiór robót od bezusterkowego ich wykonania. Później ten zapis jest nadużywany przez inwestorów, którzy z byle powodu odmawiają podpisania protokołu odbioru i zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. I naliczają karę umowną za zwłokę. Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych W jednej ze spraw, […]