Lipiec 2018

Reprezentowałem kiedyś wykonawcę, który wykonywał na rzecz jednej z gmin roboty budowlane. Wykonawca nie oddał robót w terminie przewidzianym w umowie, a gmina nie dość, że nie zapłaciła wynagrodzenia, to zażądała bardzo wysokiej kary umownej za opóźnienie. Kara umowna za opóźnienie Oczywiście umowa o roboty budowlane zawierała postanowienia, w których zapisano kary umowne za opóźnienie. […]