sierpień 2018

Dzisiaj kolejny króciutki wpis dotyczący miarkowania kary umownej. Wykonawca zobowiązał się do wykonania sygnalizacji świetlnej jednego ze skrzyżowań. Strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe 170 tys. zł netto. Roboty nie zostały oddane w terminie, w związku z czym zamawiający naliczył wykonawcy karę umowną w kwocie 343 tys. zł i potrącił ją z wynagrodzeniem. Wykonawca pozwał […]

Kiedy można miarkować karę umowną

Marcin Bartyński29 sierpnia 2018Komentarze (0)

Jednym ze sposobów obrony przed karą umowną za opóźnienie w wykonaniu robót jest złożenie wniosku o jej miarkowanie, czyli obniżenie. Wniosek o miarkowanie kary umownej składamy najpóźniej w odpowiedzi na pozew. Oczywiście, wniosek o miarkowanie należy odpowiednio uzasadnić: wskazać sądowi, które fakty uzasadniają obniżenie kary umownej, przedstawić dowody na istnienie tych faktów. Podstawą do miarkowania […]