wrzesień 2018

Niedługo upłyną dwa lata, odkąd zamieściłem pierwszy wpis na tym blogu. W pierwszym wpisie opowiadałem o pewnej sprawie, w której wykonawca wybudował oczyszczalnię ścieków. Po oddaniu obiektu do użytku jedna ze ścian uległa uszkodzeniu. Specjalistyczne badania wykazały, że przyczyną uszkodzenia ściany był błąd w projekcie. Inwestor winą obarczył wykonawcę, bo jego zdaniem wykonawca miał obowiązek […]

Kara umowna może okazać się nieważna

Marcin Bartyński04 września 20183 komentarze

Czasem zdarzają się sprawy, w których sądy stwierdzają nieważność postanowień przewidujących karę umowną za opóźnienie lub za zwłokę. Przykładem niech będzie sprawa, w której strony zawarły umowę o roboty budowlane: wykonawca zobowiązał się do wybudowania domu jednorodzinnego zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę w zamian za wynagrodzenie 385 tys. zł netto, zgodnie z […]

Jedną z najczęściej stosowanych podstaw miarkowania kary umownej jest jej rażące wygórowanie. W jednej ze spraw wykonawca zobowiązał się do wykonania prac polegających na dostawie i montażu posadzki w liceum ogólnokształcącym. W umowie zastrzeżono karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót. Wykonawca opóźnił się o 45 dni, w związku […]