grudzień 2018

Solidarna odpowiedzialność inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej. Wyjaśniam w tym wpisie, jaka jest różnica pomiędzy kaucją gwarancyjną a zatrzymaniem przez generalnego wykonawcę części wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczeń. Różnica jest istotna, ponieważ inwestor odpowiada za zwrot zatrzymanego wynagrodzenia, natomiast nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zwrot kaucji gwarancyjnej. Czy podwykonawca powinien wzywać inwestora do zapłaty przed wytoczeniem […]