Maj 2019

Zdarza się, że członkowie zarządu czują się bezkarni. Doprowadzają spółkę z o. o. do niewypłacalności, a potem przenoszą udziały i prezesurę na słupa. Wydaje im się, że za swoje niemoralne działania nigdy nie poniosą odpowiedzialności. Bywa, że zapominają o swojej odpowiedzialności za długi spółki. W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw właściciel spółki był na […]

Gmina zawarła w wykonawcą umowę o budowę kompleksu boisk sportowych. Wykonawca zrealizował umowę po terminie, dlatego gmina naliczyła karę umowną za opóźnienie. I potrąciła ją z wynagrodzeniem należnym wykonawcy. Sąd miarkował karę umowną o połowę z następujących przyczyn: wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie, gdyż nie przewidział wpływu warunków atmosferycznych na termin zakończeniu prac, zamawiający przyczynił […]