luty 2020

Zagadnienie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej pojawia się najczęściej przy okazji ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy. GW zatrzymują nieraz setki tysięcy złotych tytułem kaucji na kilka lat. A przez te kilka lat może się zadziać dużo rzeczy mających wpływ na wypłacalność GW. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej, kiedy można żądać od inwestora zwrotu kaucji […]