kwiecień 2020

Kilka dni temu Rada Ministrów wydała rozporządzenie wprowadzające kolejne ograniczenia w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ograniczenia te dotyczą także placu budowy. Obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej Rozporządzenia nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom następujących środków ochrony osobistej: rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Sposób redakcji przepisu sprawia, że pracodawca może wybrać: albo rękawiczki, albo […]

Wykonawca nie zawsze będzie mógł skutecznie powołać się na koronawirusa. Jeżeli stan epidemii nie pozwala Tobie ukończyć robót przed terminem, to będziesz musiał to udowodnić w sądzie. Jak się przygotować do ewentualnego procesu? Przeczytaj uważnie umowę Po pierwsze – sprawdź, czy stan epidemii będzie można podciągnąć pod umowną definicję siły wyższej. Następnie sprawdź, czy umowa […]

Koronawirus na placu budowy Na szczęście wiele budów pomimo postępującego kryzysu nadal funkcjonuje bez większych zakłóceń. Jednakże w miarę przedłużającego się stanu epidemii wzrasta ryzyko, że kryzys dotknie także i branżę budowlaną. Coraz częściej wykonawcy narzekają np. na to, że epidemia zdziesiątkowała ekipy budowlane, co w sposób oczywisty przekłada się na tempo prac. Niektórzy wykonawcy […]