marzec 2021

Zagadnienie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej pojawia się zwłaszcza w przypadku upadłości generalnego wykonawcy. Nieraz podwykonawcom przysługują duże kwoty tytułem zwrotu kaucji. Warto sprawdzić, czy w razie upadłości generalnego wykonawcy mogą dochodzić swoich roszczeń od inwestora. Sposoby zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane Prawie zawsze w umowach o roboty budowlane generalny wykonawca […]