Maj 2021

Zamawiający często w umowach wpisują klauzulę, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest bezusterkowy odbiór robót. A później odmawiają odbioru robót wskazując na jakieś nieistotne wady. Otóż – Zamawiający! Klauzula o bezusterkowym odbiorze robót jest nieważna! Nie da się skutecznie zastrzec w umowie bezusterkowego odbioru. Orzecznictwo potwierdza, że postanowienia o bezusterkowym odbiorze są nieważne Sądy powołują […]