5 najchętniej czytanych wpisów w listopadzie 2018 r.

Marcin Bartyński07 grudnia 2018Komentarze (0)

Solidarna odpowiedzialność inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej. Wyjaśniam w tym wpisie, jaka jest różnica pomiędzy kaucją gwarancyjną a zatrzymaniem przez generalnego wykonawcę części wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczeń. Różnica jest istotna, ponieważ inwestor odpowiada za zwrot zatrzymanego wynagrodzenia, natomiast nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zwrot kaucji gwarancyjnej.

Czy podwykonawca powinien wzywać inwestora do zapłaty przed wytoczeniem powództwa? Otóż jeżeli nie chce na narażać się na obowiązek zwrotu kosztów procesu inwestorowi, to zdecydowanie powinien. Kto wie, może wezwanie do zapłaty w zupełności wystarczy, żeby inwestor zapłacił. Może nie będzie potrzebny proces.

Czy wykonawca ma prawo do wynagrodzenia po odstąpieniu od umowy o dzieło? Są różne koncepcje, jakie przysługują wykonawcy roszczenia po odstąpieniu od umowy o dzieło – czy wynagrodzenie, czy odszkodowanie? Te dywagacje nie mają znaczenia tylko akademickiego. Osoba sporządzająca pozew o zapłatę powinna brać pod uwagę te koncepcje, żeby nie narażać się na przegranie sprawy.

Odstąpienie od umowy o dzieło przez wykonawcę – z życia wzięte przykłady braku współdziałania przez zamawiającego. Wykonawca może odstąpić od umowy o dzieło przede wszystkim wtedy, gdy zamawiający nie chce współpracować przy wykonaniu umowy. Mówiąc językiem ustawy – kiedy zamawiający nie chciał współdziałać przy wykonaniu umowy. W tym wpisie omawiam kilka wyroków, w których sąd stwierdzał, na czym ten brak współdziałania polega.

Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu robót – jak się bronić? Podpowiadam kilka argumentów, jakich wykonawca może użyć, broniąc się przed karą umowną za opóźnienie.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: