Bez kategorii

Jakkolwiek po dopuszczeniu asesorów do orzekania zauważa się wyraźne przyśpieszenie w rozpoznawaniu spraw, to w procesie występuje jedna osoba, która może skutecznie zablokować wydanie wyroku na kilkanaście miesięcy (a nawet i dłużej). Tą osobą jest biegły. Obowiązki stron w procesie Obowiązkiem stron w procesie jest po pierwsze, przedstawienie sądowi faktów, a po drugie, udowodnienie tych […]

Raz po raz w branży budowlanej występuje taka sytuacja, że egzekucja z majątku dłużnej spółki z o. o. jest bezskuteczna. Komornik na nasz wniosek prowadzi egzekucję ze wszystkich składników majątkowych spółki, nawet zlecamy komornikowi poszukiwanie majątku, ale – niestety – komornik wysyła do nas pismo „wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania”, a następnie postępowanie umarza z […]

Kilka dni temu zostałem poproszony przez klienta o sprawdzenie, kiedy „przedawnia się faktura”. Klient wykonywał na rzecz swojego kontrahenta prace instalacyjne na podstawie pisemnego zlecenia podpisanego przez zleceniodawcę. Zlecenie nie wskazywało, kiedy wynagrodzenie ma być zapłacone. Z opisu klienta wynikało, że prace były prowadzone na podstawie umowy o dzieło. Zatem termin przedawnienia wynagrodzenia wynosi dwa […]

Od jakiegoś czasu rozgrzewa serca i umysły oleśniczan spór, jaki wiedzie syndyk masy upadłości z Miastem Oleśnica. Pierwszy etap tego sporu skończył się pod koniec marca przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, kiedy to zapadł wyrok zasądzający od Oleśnicy na rzecz syndyka niebagatelną kwotę 23 602 868, 03 zł podobno stanowiącą czwartą część rocznego budżetu gminy. […]

Jakiś czas temu w województwie lubelskim przedsiębiorca prowadzący firmę ogólnobudowlaną wykonywał na rzecz gminy oczyszczalnię ścieków. Po oddaniu oczyszczalni do użytkowania okazało się, że środkowa ściana uległa uszkodzeniu. Specjalistyczne obliczenia wykazały, że przyczyną awarii był błąd projektowy oraz nieprawidłowe wykonanie. Błąd projektowy polegał na przyjęciu zbyt cienkiej ściany betonowej, a ponadto przy założonej w projekcie grubości […]