Bez kategorii

Podbieranie pracowników przez GW lub inwestora Niekiedy na budowach zdarza się, że pracownik porzuca pracę u podwykonawcy i przechodzi za nieco lepsze pieniądze do generalnego wykonawcy. Lub nawet dalej – do inwestora. Albo taka sytuacja, że zawierasz umowę z prywatnym inwestorem na wykonanie domu jednorodzinnego. I ów inwestor podbiera Tobie pracownika i się z Tobą […]

Niestety, każdy przedsiębiorca budowlany musi się liczyć z tym, że inwestor lub generalny wykonawca ogłosi upadłość. Na początku zaczną do was docierać nieoficjalne informacje, że oto generalny złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Potem być może dowiecie się pocztą pantoflową, że sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. A na samym końcu – już oficjalnie – syndyk […]

Solidarna odpowiedzialność inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej. Wyjaśniam w tym wpisie, jaka jest różnica pomiędzy kaucją gwarancyjną a zatrzymaniem przez generalnego wykonawcę części wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczeń. Różnica jest istotna, ponieważ inwestor odpowiada za zwrot zatrzymanego wynagrodzenia, natomiast nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zwrot kaucji gwarancyjnej. Czy podwykonawca powinien wzywać inwestora do zapłaty przed wytoczeniem […]

Niedawno – bo 8 czerwca 2018 r. – w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja Kodeksu cywilnego, która nieco zmieniła zasady obliczania terminów przedawnienia. Otóż nowelizacja wprowadza zasadę, że koniec terminu przypada na koniec roku kalendarzowego. Dzięki temu terminy przedawnienia: w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło, w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za […]

Pewnie niejeden wykonawca spotykał się z takimi sytuacjami, że termin wykonania umowy był coraz bliżej, jednak końca robót nie było widać. Sytuacja jest groźna zwłaszcza wtedy, gdy umowa przewiduje kary umowne za opóźnienie w oddaniu robót. Zapisów o karach umownych nie powinni bagatelizować zwłaszcza ci wykonawcy, którzy wykonują roboty dla inwestorów zobowiązanych do przestrzegania dyscypliny […]