Bez kategorii

Niedawno – bo 8 czerwca 2018 r. – w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja Kodeksu cywilnego, która nieco zmieniła zasady obliczania terminów przedawnienia. Otóż nowelizacja wprowadza zasadę, że koniec terminu przypada na koniec roku kalendarzowego. Dzięki temu terminy przedawnienia: w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło, w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za […]

Pewnie niejeden wykonawca spotykał się z takimi sytuacjami, że termin wykonania umowy był coraz bliżej, jednak końca robót nie było widać. Sytuacja jest groźna zwłaszcza wtedy, gdy umowa przewiduje kary umowne za opóźnienie w oddaniu robót. Zapisów o karach umownych nie powinni bagatelizować zwłaszcza ci wykonawcy, którzy wykonują roboty dla inwestorów zobowiązanych do przestrzegania dyscypliny […]

Jakkolwiek po dopuszczeniu asesorów do orzekania zauważa się wyraźne przyśpieszenie w rozpoznawaniu spraw, to w procesie występuje jedna osoba, która może skutecznie zablokować wydanie wyroku na kilkanaście miesięcy (a nawet i dłużej). Tą osobą jest biegły. Obowiązki stron w procesie Obowiązkiem stron w procesie jest po pierwsze, przedstawienie sądowi faktów, a po drugie, udowodnienie tych […]

Raz po raz w branży budowlanej występuje taka sytuacja, że egzekucja z majątku dłużnej spółki z o. o. jest bezskuteczna. Komornik na nasz wniosek prowadzi egzekucję ze wszystkich składników majątkowych spółki, nawet zlecamy komornikowi poszukiwanie majątku, ale – niestety – komornik wysyła do nas pismo „wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania”, a następnie postępowanie umarza z […]

Kilka dni temu zostałem poproszony przez klienta o sprawdzenie, kiedy „przedawnia się faktura”. Klient wykonywał na rzecz swojego kontrahenta prace instalacyjne na podstawie pisemnego zlecenia podpisanego przez zleceniodawcę. Zlecenie nie wskazywało, kiedy wynagrodzenie ma być zapłacone. Z opisu klienta wynikało, że prace były prowadzone na podstawie umowy o dzieło. Zatem termin przedawnienia wynagrodzenia wynosi dwa […]