kara umowna za opóźnienie/zwłokę

Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu robót to częsty problem wykonawców – zwłaszcza w zamówieniach publicznych. Zamawiający narzuca w umowie krótki termin na wykonanie robót. Obiektywnie nie da się wykonać umowy w tym terminie. Druga strona nie ma możliwości jego negocjacji. Termin jest obwarowany karą umowną za opóźnienie w wykonaniu robót. Wykonawca wygrywa przetarg, podpisuje umowę. […]

Od jakiegoś czasu rozgrzewa serca i umysły oleśniczan spór, jaki wiedzie syndyk masy upadłości z Miastem Oleśnica. Pierwszy etap tego sporu skończył się pod koniec marca przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, kiedy to zapadł wyrok zasądzający od Oleśnicy na rzecz syndyka niebagatelną kwotę 23 602 868, 03 zł podobno stanowiącą czwartą część rocznego budżetu gminy. […]

Ostatnio trafiłem na ciekawe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Sprawa dotyczyła inwestycji realizowanej na EURO 2012. Chodziło o solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy. Gmina zleciła wykonawcy montaż wiaduktu nad linią kolejową oraz montaż estakady nad ulicą. Wykonawca znalazł podwykonawcę na pewien zakres robót. Wykonawca podwykonawcy nie zapłacił, w związku z czym podwykonawca pozwał o […]

Niedawno dobiegł końca proces, w którym miałem przyjemność reprezentować wykonawcę w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane. Wykonawca wykonał roboty i domagał się zapłaty wynagrodzenia. W odpowiedzi inwestor zarzucił powodowi zwłokę w wykonaniu umowy, obciążył go drakońskimi karami umownymi, a następnie złożył oświadczenie o potrąceniu kar umownych z wynagrodzeniem. Kara umowna być może byłaby […]

Niedawno zwrócił się do mnie wykonawca z branży elektrycznej z następującym problemem. Otóż dostał on od generalnego wykonawcy pismo sugerujące, że znalazł się w opóźnieniu w wykonaniu powierzonych mu robót. Rzeczywiście, termin przewidziany w umowie już upłynął. Jednakże klient nie jest w stanie dokończyć swoich robót, bo na budowie są jeszcze inni wykonawcy, którzy powinni […]