kara umowna za opóźnienie/zwłokę

Gmina zawarła w wykonawcą umowę o budowę kompleksu boisk sportowych. Wykonawca zrealizował umowę po terminie, dlatego gmina naliczyła karę umowną za opóźnienie. I potrąciła ją z wynagrodzeniem należnym wykonawcy. Sąd miarkował karę umowną o połowę z następujących przyczyn: wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie, gdyż nie przewidział wpływu warunków atmosferycznych na termin zakończeniu prac, zamawiający przyczynił […]

W ostatnim artykule na blogu pt. „Zamawiający boją się miarkować karę umowną za opóźnienie” opowiadałem o pewnym przypadku. Otóż dyrektor spółki Skarbu Państwa sporządził notatkę do akt sprawy. W notatce dyrektor tłumaczył się, że nie może samodzielnie miarkować naliczonej kary umownej, gdyż stanowiłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Że tylko sąd może miarkować karę umowną. […]

W jednej ze spraw wykonawca spóźnił się z oddaniem robót budowlanych o jeden miesiąc, co zgodnie z umową było podstawą naliczenia kary umownej za opóźnienie pochłaniającej prawie 20% wynagrodzenia. Zamawiającym była spółka Skarbu Państwa. Pracownicy spółki namawiali dyrektora do zastosowania przepisów o miarkowaniu kary umownej, gdyż w chwili upływu terminu roboty były prawie skończone. Dyrektor […]

Niedługo upłyną dwa lata, odkąd zamieściłem pierwszy wpis na tym blogu. W pierwszym wpisie opowiadałem o pewnej sprawie, w której wykonawca wybudował oczyszczalnię ścieków. Po oddaniu obiektu do użytku jedna ze ścian uległa uszkodzeniu. Specjalistyczne badania wykazały, że przyczyną uszkodzenia ściany był błąd w projekcie. Inwestor winą obarczył wykonawcę, bo jego zdaniem wykonawca miał obowiązek […]

Kara umowna może okazać się nieważna

Marcin Bartyński04 września 20182 komentarze

Czasem zdarzają się sprawy, w których sądy stwierdzają nieważność postanowień przewidujących karę umowną za opóźnienie lub za zwłokę. Przykładem niech będzie sprawa, w której strony zawarły umowę o roboty budowlane: wykonawca zobowiązał się do wybudowania domu jednorodzinnego zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę w zamian za wynagrodzenie 385 tys. zł netto, zgodnie z […]