odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki z o. o.

Zdarza się, że członkowie zarządu czują się bezkarni. Doprowadzają spółkę z o. o. do niewypłacalności, a potem przenoszą udziały i prezesurę na słupa. Wydaje im się, że za swoje niemoralne działania nigdy nie poniosą odpowiedzialności. Bywa, że zapominają o swojej odpowiedzialności za długi spółki. W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw właściciel spółki był na […]