odpowiedzialność inwestora

Za niecałe trzy tygodnie zmieni się pozycja podwykonawcy w procesach o zapłatę wynagrodzenia. Będzie trudniej pozwać inwestora. Kilka razy wspominałem na blogu o przesłankach solidarnej odpowiedzialności inwestora. Do tej pory jedną z przesłanek tej odpowiedzialności była zgoda inwestora na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Przy czym ta zgoda mogła być wyrażona w sposób dorozumiany – […]

Kilka już razy opowiadałem na tym blogu o solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy. W dzisiejszym wpisie chciałbym nieco usystematyzować wiedzę, którą do tej pory się z Wami podzieliłem. Kiedy inwestor jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy? Wtedy, gdy: podwykonawca zawarł z wykonawcą umowę o roboty budowlane lub umowę o dzieło, inwestor wyraził zgodę na […]

Chodzi mi oczywiście o solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy. Czy podwykonawca ma wzywać do zapłaty inwestora przed wytoczeniem powództwa o zapłatę, czy od razu może pozwać? Otóż zdecydowanie przed wytoczeniem powództwa podwykonawca powinien wystosować do inwestora wezwanie do zapłaty. Jeżeli przed wniesieniem pozwu nie wezwiesz inwestora do zapłaty, to narażasz się na to, że mimo […]

Ostatnio trafiłem na ciekawe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Sprawa dotyczyła inwestycji realizowanej na EURO 2012. Chodziło o solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy. Gmina zleciła wykonawcy montaż wiaduktu nad linią kolejową oraz montaż estakady nad ulicą. Wykonawca znalazł podwykonawcę na pewien zakres robót. Wykonawca podwykonawcy nie zapłacił, w związku z czym podwykonawca pozwał o […]

Temat solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy zawsze budzi emocje na salach sądowych. Tak było w przypadku pewnej sprawy, gdzie została zawarta umowa o przebudowę skrzyżowania oraz budowę sygnalizacji świetlnej. W tej sprawie generalny wykonawca powierzył do wykonania część robót podwykonawcy. Pomiędzy stronami doszło do sporu o zapłatę wynagrodzenia. W pewnym momencie podwykonawca pozwał inwestora, […]