odpowiedzialność inwestora

Dosłownie przed dwoma miesiącami zapadł w Szczecinie jeden z pierwszych wyroków w Polsce w sprawie o wynagrodzenie należne podwykonawcy od inwestora. Sprawa jest pionierska, bo wyrok zapadł już w nowym stanie prawnym. I sąd zasądził od inwestora wynagrodzenie na rzecz podwykonawcy. Pomimo braku pisemnego zgłoszenia. Nowe zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora Przypominam, że od 1 czerwca […]

Solidarna odpowiedzialność inwestora W zeszłym tygodniu analizowałem orzecznictwo dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie wykonawcy. W jednej ze spraw zwróciły moją uwagę rozważania sądu, do kiedy inwestor może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. We wcześniejszych wpisach wyjaśniałem już, że dla przyjęcia solidarnej odpowiedzialności inwestora niezbędna jest jego zgoda na zawarcie umowy między GW […]

Niedługo upłyną dwa lata, odkąd zamieściłem pierwszy wpis na tym blogu. W pierwszym wpisie opowiadałem o pewnej sprawie, w której wykonawca wybudował oczyszczalnię ścieków. Po oddaniu obiektu do użytku jedna ze ścian uległa uszkodzeniu. Specjalistyczne badania wykazały, że przyczyną uszkodzenia ściany był błąd w projekcie. Inwestor winą obarczył wykonawcę, bo jego zdaniem wykonawca miał obowiązek […]

Zagadnienie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej pojawia się zwłaszcza w przypadku upadłości generalnego wykonawcy. Nieraz podwykonawcom przysługują duże kwoty tytułem zwrotu kaucji. Warto sprawdzić, czy w razie upadłości generalnego wykonawcy mogą dochodzić swoich roszczeń od inwestora. Sposoby zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane Prawie zawsze w umowach o roboty budowlane generalny wykonawca […]

Rozpowszechniło się przekonanie, że inwestor w ogóle nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie dostawcy materiału czy maszyn na budowę. Zasadniczo jest to słuszne przekonanie, potwierdzone orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Nie każda dostawa wyłączona spod solidarnej odpowiedzialności inwestora Jak jednak potraktować umowę mającą za przedmiot sprzedaż, dostawę i montaż stolarki okiennej?  Mogłoby się wydawać słuszne […]