odpowiedzialność inwestora

Zagadnienie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej pojawia się zwłaszcza w przypadku upadłości generalnego wykonawcy. Nieraz podwykonawcom przysługują duże kwoty tytułem zwrotu kaucji. Warto sprawdzić, czy w razie upadłości generalnego wykonawcy mogą dochodzić swoich roszczeń od inwestora. Sposoby zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane Prawie zawsze w umowach o roboty budowlane generalny wykonawca […]

Zagadnienie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej pojawia się najczęściej przy okazji ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy. GW zatrzymują nieraz setki tysięcy złotych tytułem kaucji na kilka lat. A przez te kilka lat może się zadziać dużo rzeczy mających wpływ na wypłacalność GW. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej, kiedy można żądać od inwestora zwrotu kaucji […]

Dosłownie przed dwoma miesiącami zapadł w Szczecinie jeden z pierwszych wyroków w Polsce w sprawie o wynagrodzenie należne podwykonawcy od inwestora. Sprawa jest pionierska, bo wyrok zapadł już w nowym stanie prawnym. I sąd zasądził od inwestora wynagrodzenie na rzecz podwykonawcy. Pomimo braku pisemnego zgłoszenia. Nowe zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora Przypominam, że od 1 czerwca […]

Solidarna odpowiedzialność inwestora W zeszłym tygodniu analizowałem orzecznictwo dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie wykonawcy. W jednej ze spraw zwróciły moją uwagę rozważania sądu, do kiedy inwestor może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. We wcześniejszych wpisach wyjaśniałem już, że dla przyjęcia solidarnej odpowiedzialności inwestora niezbędna jest jego zgoda na zawarcie umowy między GW […]

Niedługo upłyną dwa lata, odkąd zamieściłem pierwszy wpis na tym blogu. W pierwszym wpisie opowiadałem o pewnej sprawie, w której wykonawca wybudował oczyszczalnię ścieków. Po oddaniu obiektu do użytku jedna ze ścian uległa uszkodzeniu. Specjalistyczne badania wykazały, że przyczyną uszkodzenia ściany był błąd w projekcie. Inwestor winą obarczył wykonawcę, bo jego zdaniem wykonawca miał obowiązek […]