odpowiedzialność inwestora

Rozpowszechniło się przekonanie, że inwestor w ogóle nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie dostawcy materiału czy maszyn na budowę. Zasadniczo jest to słuszne przekonanie, potwierdzone orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Nie każda dostawa wyłączona spod solidarnej odpowiedzialności inwestora Jak jednak potraktować umowę mającą za przedmiot sprzedaż, dostawę i montaż stolarki okiennej?  Mogłoby się wydawać słuszne […]

Sąd Najwyższy kolejny raz opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia umowa o roboty budowlane i tym samym za szerokim rozumieniem pojęcia solidarnej odpowiedzialności inwestora. Grupa Azoty powierzyła wykonawcy roboty rozbiórkowe na nieruchomości. Całość umowy obejmowała: przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na rozbiórkę, rozbiórka budynków i budowli. Z kolei wykonawca powierzył wykonanie tych robót podwykonawcy. Umowa […]

Za niecałe trzy tygodnie zmieni się pozycja podwykonawcy w procesach o zapłatę wynagrodzenia. Będzie trudniej pozwać inwestora. Kilka razy wspominałem na blogu o przesłankach solidarnej odpowiedzialności inwestora. Do tej pory jedną z przesłanek tej odpowiedzialności była zgoda inwestora na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Przy czym ta zgoda mogła być wyrażona w sposób dorozumiany – […]

Kilka już razy opowiadałem na tym blogu o solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy. W dzisiejszym wpisie chciałbym nieco usystematyzować wiedzę, którą do tej pory się z Wami podzieliłem. Kiedy inwestor jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy? Wtedy, gdy: podwykonawca zawarł z wykonawcą umowę o roboty budowlane lub umowę o dzieło, inwestor wyraził zgodę na […]

Chodzi mi oczywiście o solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy. Czy podwykonawca ma wzywać do zapłaty inwestora przed wytoczeniem powództwa o zapłatę, czy od razu może pozwać? Otóż zdecydowanie przed wytoczeniem powództwa podwykonawca powinien wystosować do inwestora wezwanie do zapłaty. Jeżeli przed wniesieniem pozwu nie wezwiesz inwestora do zapłaty, to narażasz się na to, że mimo […]