odsetki

Rodzaje odsetek

Marcin Bartyński25 stycznia 2017Komentarze (0)

Na początku zeszłego roku miała miejsce mała rewolucja. Ustawodawca wyodrębnił kilka rodzajów odsetek. Odsetki ustawowe zwykłe. Rzadko kiedy będą miały zastosowanie w roszczeniach o wynagrodzenie wykonawcy. Ten rodzaj odsetek występuje przede wszystkim w umowach kredytowych, pożyczkowych. Wysokość odsetek ustawowych zwykłych wynosi sumę stopy referencyjnej NBP (na dzień dzisiejszy 1,5%) i 3,5%; zatem na dzień dzisiejszy […]

Odsetki za opóźnienie w pozwie

Marcin Bartyński20 stycznia 2017Komentarze (0)

Kilka dni temu opowiadałem o kapitalizacji odsetek za opóźnienie. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o tym, jak w pozwie formułować roszczenie o odsetki. Po pierwsze, powinieneś określić kwotę, od której naliczane mają być odsetki. Po drugie, powinieneś określić rodzaj odsetek, których chcesz dochodzić. Masz kilka możliwości: odsetki ustawowe – ten rodzaj odsetek obejmuje opóźnienie w okresie do […]

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie określa suma następujących kwot: stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, która na dzień dzisiejszy (18 stycznia 2017 r.) wynosi 1,5% 5,5 punktów procentowych. Zatem na dzień dzisiejszy wysokość odsetek ustawowych na opóźnienie wynosi 7% (1,5 + 5,5).

Szykujesz się do pozwu w sprawie o zapłatę i zastanawiasz się nad kapitalizacją odsetek. Powinieneś wziąć pod uwagę to, że skapitalizowane odsetki doliczysz do należności głównej, a to będzie miało wpływ na: wysokość opłaty sądowej od pozwu. Otóż opłata sądowa od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Im wyższa wartość przedmiotu sporu, tym wyższa opłata […]