Usterki a wynagrodzenie

Zamawiający często w umowach wpisują klauzulę, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest bezusterkowy odbiór robót. A później odmawiają odbioru robót wskazując na jakieś nieistotne wady. Otóż – Zamawiający! Klauzula o bezusterkowym odbiorze robót jest nieważna! Nie da się skutecznie zastrzec w umowie bezusterkowego odbioru. Orzecznictwo potwierdza, że postanowienia o bezusterkowym odbiorze są nieważne Sądy powołują […]

Niedługo upłyną dwa lata, odkąd zamieściłem pierwszy wpis na tym blogu. W pierwszym wpisie opowiadałem o pewnej sprawie, w której wykonawca wybudował oczyszczalnię ścieków. Po oddaniu obiektu do użytku jedna ze ścian uległa uszkodzeniu. Specjalistyczne badania wykazały, że przyczyną uszkodzenia ściany był błąd w projekcie. Inwestor winą obarczył wykonawcę, bo jego zdaniem wykonawca miał obowiązek […]

Niektóre umowy o roboty budowlane zawierają niekorzystne dla wykonawców zapisy uzależniające odbiór robót od bezusterkowego ich wykonania. Później ten zapis jest nadużywany przez inwestorów, którzy z byle powodu odmawiają podpisania protokołu odbioru i zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. I naliczają karę umowną za zwłokę. Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych W jednej ze spraw, […]

Jakkolwiek po dopuszczeniu asesorów do orzekania zauważa się wyraźne przyśpieszenie w rozpoznawaniu spraw, to w procesie występuje jedna osoba, która może skutecznie zablokować wydanie wyroku na kilkanaście miesięcy (a nawet i dłużej). Tą osobą jest biegły. Obowiązki stron w procesie Obowiązkiem stron w procesie jest po pierwsze, przedstawienie sądowi faktów, a po drugie, udowodnienie tych […]

Jest to sytuacja często spotykana na budowach: inwestor odmawia podpisania protokołu odbioru, powołując się na usterki. Uzależnia odbiór robót od usunięcia usterek. Nierzadko drobne usterki są tylko pretekstem do odmowy zapłaty wynagrodzenia. W takiej sytuacji znalazł się pewien wykonawca robót budowlanych. Wykonał roboty (wybudował dom jednorodzinny), wezwał inwestora do ich odbioru, a ten stwierdził, że […]