Wykonawca w sądzie

Zagadnienie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej pojawia się zwłaszcza w przypadku upadłości generalnego wykonawcy. Nieraz podwykonawcom przysługują duże kwoty tytułem zwrotu kaucji. Warto sprawdzić, czy w razie upadłości generalnego wykonawcy mogą dochodzić swoich roszczeń od inwestora. Sposoby zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane Prawie zawsze w umowach o roboty budowlane generalny wykonawca […]

Czasami zdarza się, że wykonawca daje się namówić przez sąd na zawarcie na rozprawie z drugą stroną ugody. Ugoda sama w sobie zakłada, że obie strony muszą iść względem siebie na ustępstwa. W praktyce oznacza to, że wykonawca zgadza się w ramach ugody na obcięcie swojego roszczenia o jakąś część. No i sąd namawia strony […]

W jednej ze spraw wykonawca spóźnił się z oddaniem robót budowlanych o jeden miesiąc, co zgodnie z umową było podstawą naliczenia kary umownej za opóźnienie pochłaniającej prawie 20% wynagrodzenia. Zamawiającym była spółka Skarbu Państwa. Pracownicy spółki namawiali dyrektora do zastosowania przepisów o miarkowaniu kary umownej, gdyż w chwili upływu terminu roboty były prawie skończone. Dyrektor […]

Niedługo upłyną dwa lata, odkąd zamieściłem pierwszy wpis na tym blogu. W pierwszym wpisie opowiadałem o pewnej sprawie, w której wykonawca wybudował oczyszczalnię ścieków. Po oddaniu obiektu do użytku jedna ze ścian uległa uszkodzeniu. Specjalistyczne badania wykazały, że przyczyną uszkodzenia ściany był błąd w projekcie. Inwestor winą obarczył wykonawcę, bo jego zdaniem wykonawca miał obowiązek […]

Reprezentowałem kiedyś wykonawcę, który wykonywał na rzecz jednej z gmin roboty budowlane. Wykonawca nie oddał robót w terminie przewidzianym w umowie, a gmina nie dość, że nie zapłaciła wynagrodzenia, to zażądała bardzo wysokiej kary umownej za opóźnienie. Kara umowna za opóźnienie Oczywiście umowa o roboty budowlane zawierała postanowienia, w których zapisano kary umowne za opóźnienie. […]