Wykonawca w sądzie

Czasami zdarza się, że wykonawca daje się namówić przez sąd na zawarcie na rozprawie z drugą stroną ugody. Ugoda sama w sobie zakłada, że obie strony muszą iść względem siebie na ustępstwa. W praktyce oznacza to, że wykonawca zgadza się w ramach ugody na obcięcie swojego roszczenia o jakąś część. No i sąd namawia strony […]

W jednej ze spraw wykonawca spóźnił się z oddaniem robót budowlanych o jeden miesiąc, co zgodnie z umową było podstawą naliczenia kary umownej za opóźnienie pochłaniającej prawie 20% wynagrodzenia. Zamawiającym była spółka Skarbu Państwa. Pracownicy spółki namawiali dyrektora do zastosowania przepisów o miarkowaniu kary umownej, gdyż w chwili upływu terminu roboty były prawie skończone. Dyrektor […]

Niedługo upłyną dwa lata, odkąd zamieściłem pierwszy wpis na tym blogu. W pierwszym wpisie opowiadałem o pewnej sprawie, w której wykonawca wybudował oczyszczalnię ścieków. Po oddaniu obiektu do użytku jedna ze ścian uległa uszkodzeniu. Specjalistyczne badania wykazały, że przyczyną uszkodzenia ściany był błąd w projekcie. Inwestor winą obarczył wykonawcę, bo jego zdaniem wykonawca miał obowiązek […]

Reprezentowałem kiedyś wykonawcę, który wykonywał na rzecz jednej z gmin roboty budowlane. Wykonawca nie oddał robót w terminie przewidzianym w umowie, a gmina nie dość, że nie zapłaciła wynagrodzenia, to zażądała bardzo wysokiej kary umownej za opóźnienie. Kara umowna za opóźnienie Oczywiście umowa o roboty budowlane zawierała postanowienia, w których zapisano kary umowne za opóźnienie. […]

Czasami w umowach o roboty budowlane generalni wykonawcy uzależniają zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom od otrzymania środków od inwestora. Tymczasem tego typu postanowienia umowne mogą okazać się nieważne. Generalny wykonawca nie może uzależniać zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy od otrzymania środków od inwestora W jednej ze spraw podwykonawca domagał się od generalnego wykonawcy zapłaty wynagrodzenia za wybudowanie kablowych linii […]