Gdy sąd zawiesza postępowanie, bo wszyscy członkowie zarządu pozwanego zostali odwołani

Marcin Bartyński10 kwietnia 2018Komentarze (0)

Niedawno weszły w życie przepisy, które nieco ułatwią dochodzenie wierzytelności od nieuczciwych spółek z o. o.

Kilka razy zetknąłem się w swojej praktyce podczas windykacji należności od spółek z o. o. z działaniem polegającym na odwołaniu wszystkich członków zarządu. Zarząd dłużnych spółek ustępował z piastowanych stanowisk, nikt nie był powoływany na miejsce ustępujących członków. Jeżeli takie działanie miało miejsce w toku procesu, sądy mogły tylko zawiesić postępowanie z powodu braku organów pozwanego.

Kurator dla spółki

Powodowie mogli bronić się przed takimi praktykami w następujący sposób: wnosić do KRS, w którym była zarejestrowana dłużna spółka, o powołanie kuratora. Powołanie takiego kuratora dawało szansę na podjęcie zawieszonego postępowania sądowego o zapłatę wynagrodzenia.

Nierzadko jednak wierzyciele nie decydowali się na ten krok, bo nie chcieli ponosić dodatkowych kosztów bez gwarancji ich odzyskania: opłaty sądowej od wniosku do KRS oraz zaliczki na wynagrodzenie dla kuratora. Nierzadko zrezygnowani wierzyciele machali ręką, mówiąc, że prawo chroni złodziei, inni wierzyciele, którzy odpuszczali, w milczeniu oswajali się z myślą, że być może nigdy nie odzyskają swoich pieniędzy.

Dodatkowym mankamentem tego rozwiązania było to, że zgodnie z przepisami KC taki kurator był jedynie uprawniony do zwołania zgromadzenia wspólników i doprowadzenie do powołania organów, a w razie potrzeby – do przeprowadzenia likwidacji spółki. Nieraz sądy nie chciały podejmować zawieszonych postępowań, pomimo powołanego kuratora, bo kurator to nie organ spółki.

No i w połowie zeszłego miesiąca pojawiło się narzędzie, które może ukrócić te praktyki nieuczciwych spółek.

Grzywna dla wspólników

Zostało ono wprowadzone nowelizacją ustawy o KRS. Sąd rejestrowy uzyskał możliwość nałożenia grzywny na wspólników spółek, którzy mimo że są uprawnieni do powołania zarządu, tego nie czynią. Jeżeli grzywna nie wywoła oczekiwanego rezultatu i zarząd nie zostanie powołany, sąd może znowu nałożyć grzywnę i potem jeszcze raz, i jeszcze raz, aż do skutku.

Niedługo przekonamy się, jak to zadziała w praktyce.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: