Jak bronić się przed karą umowną za opóźnienie?

Marcin Bartyński30 lipca 2018Komentarze (0)

Reprezentowałem kiedyś wykonawcę, który wykonywał na rzecz jednej z gmin roboty budowlane. Wykonawca nie oddał robót w terminie przewidzianym w umowie, a gmina nie dość, że nie zapłaciła wynagrodzenia, to zażądała bardzo wysokiej kary umownej za opóźnienie.

Kara umowna za opóźnienie

Oczywiście umowa o roboty budowlane zawierała postanowienia, w których zapisano kary umowne za opóźnienie. W umowach o roboty budowlane, a zwłaszcza z podmiotami publicznymi, jest to standard.

Zwróć uwagę, że umowy o roboty zazwyczaj przewiduję karę umowną za „opóźnienie”, a nie za „zwłokę”. Jest to bardzo istotna różnica. Na co dzień te dwa pojęcia są używane zamiennie, ale w języku prawniczym ich znaczenie nieco różni się od siebie.

Czym różni się „opóźnienie” od „zwłoki” w wykonaniu umowy?

Z opóźnieniem mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy wykonawca nie spełnia świadczenia w terminie – bez względu na to, jaka była przyczyna opóźnienia. Bez względu na to, czy inwestor nie dostarczył materiału na budowę, czy projekt był wadliwy, czy zamawiający nie przekazał frontu robót, bez względu na warunki atmosferyczne (np. spadek temperatury, poniżej której beton nie wiąże), pożar, powódź itp. Stwierdzając opóźnienie, nie bada się przyczyn niewykonania umowy w terminie.

Natomiast ze zwłoką mamy do czynienia wtedy, gdy wykonawca nie spełnienia w terminie świadczenia z przyczyn leżących po jego stronie. Np. wykonawca nie zapewnia wystarczającej liczby pracowników na budowie, nie zapewnia sprawnego sprzętu, zbyt późno przystępuje do wykonywania robót.

„Kara umowna za opóźnienie” a „kara umowna za zwłokę”

Zapis o karze umownej za zwłokę będzie zatem korzystniejszy dla wykonawcy. Wykonawca będzie musiał w takim wypadku zapłacić karę tylko wtedy, gdy nie dotrzyma terminu z przyczyn przez siebie zawinionych.

Kara umowna za opóźnienie będzie dla wykonawcy mniej korzystna. Wykonawca zapłaci karę w przypadku każdego przekroczenia terminu – bez względu na to, czy przekroczenie terminu jest przez niego zawinione, czy niezawinione.

Jak bronić się przed karą umowną za opóźnienie?

Postarać się przekonać sąd, że strony wcale nie omówiły się na karę umowną za opóźnienie, tylko na karę umowną za zwłokę. Można posłużyć się kilkoma argumentami. Zwłaszcza w procesach, w których wykonawcy sądzą się z podmiotami publicznymi.

Jednak postępowanie dowodowe powinno koncentrować się przede wszystkim na wykazaniu braku winy. O tym, jak to robić, opowiadałem we wpisie: Jak w procesie bronić się przed karą umowną za zwłokę?.

Wykonawca wygrał z gminą sprawę o zapłatę kary umownej za opóźnienie

W sprawie, o której wspominałem na początku, ta taktyka przyniosła sukces. Klient wygrał z gminą sprawę o zapłatę kary umownej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: