Kiedy można miarkować karę umowną (II)

Marcin Bartyński31 sierpnia 2018Komentarze (0)

Dzisiaj kolejny króciutki wpis dotyczący miarkowania kary umownej.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania sygnalizacji świetlnej jednego ze skrzyżowań. Strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe 170 tys. zł netto. Roboty nie zostały oddane w terminie, w związku z czym zamawiający naliczył wykonawcy karę umowną w kwocie 343 tys. zł i potrącił ją z wynagrodzeniem.

Wykonawca pozwał zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia w kwocie ok. 150 tys. zł. Zamawiający podniósł zarzut potrącenia wynagrodzenia z karą umowną.

Sąd uznał, że kara umowna jest rażąco wygórowana i ją miarkował; ostatecznie zasądził na rzecz wykonawcy kwotę ok. 120 tys. zł.

Sąd, dokonując miarkowania kary umownej, powołał się na następujące okoliczności:

  • stawka 1% jest wygórowana,
  • pozwany nie poniósł szkody w związku z niewykonaniem umowy w terminie,
  • sąd dostrzegł potrzebę ochrony funkcjonowania przedsiębiorstwa powoda. Sąd zauważył, że w umowie zastrzeżono relatywnie niewielką kwotę wynagrodzenia oraz że wykonawca należny do grupy tzw. „małych przedsiębiorców”. W konsekwencji respektując prawo takich podmiotów do funkcjonowania na rynku, zabezpieczając je przed upadkiem, utratą majątku i źródła utrzymania zatrudnionych w nim pracowników, w ocenie sądu istniała potrzeba obniżenia naliczonej przez pozwanego kary umownej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I ACa 131/17.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: