Kiedy można miarkować karę umowną

Marcin Bartyński29 sierpnia 2018Komentarze (0)

Jednym ze sposobów obrony przed karą umowną za opóźnienie w wykonaniu robót jest złożenie wniosku o jej miarkowanie, czyli obniżenie.

Wniosek o miarkowanie kary umownej składamy najpóźniej w odpowiedzi na pozew. Oczywiście, wniosek o miarkowanie należy odpowiednio uzasadnić:

  • wskazać sądowi, które fakty uzasadniają obniżenie kary umownej,
  • przedstawić dowody na istnienie tych faktów.

Podstawą do miarkowania kary umownej jest między innymi jej rażące wygórowanie.

W jednej ze spraw zamawiający naliczył wykonawcy karę umowną za nieterminowe usunięcie wad i usterek. Wykonawca wniósł o miarkowanie kary. Sąd obniżył karę o 50%, gdyż ze względu na następujące okoliczności stwierdził jej rażące wygórowanie:

  • zamawiający z uwagi na wady robót obniżył wykonawcy wynagrodzenie na podstawie  przepisów o rękojmi,
  • wady nie były istotne, gdyż nie uniemożliwiały z korzystania z obiektu,
  • powiązanie wartości wad z wysokością kary umownej: wady dotyczyły jedynie niewielkiej części robót, czyli 13 % łącznej wartości robót.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 lipca 2017 r. (I ACa 307/17).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: