Nie zawsze wytłumaczysz opóźnienie w wykonaniu robót koronawirusem

Marcin Bartyński07 kwietnia 2020Komentarze (0)

Wykonawca nie zawsze będzie mógł skutecznie powołać się na koronawirusa.

Jeżeli stan epidemii nie pozwala Tobie ukończyć robót przed terminem, to będziesz musiał to udowodnić w sądzie. Jak się przygotować do ewentualnego procesu?

Przeczytaj uważnie umowę

Po pierwsze – sprawdź, czy stan epidemii będzie można podciągnąć pod umowną definicję siły wyższej.

Następnie sprawdź, czy umowa przewiduje procedurę wzajemnego informowania się stron o przeszkodach w wykonaniu robót. Ostatnio analizowałem umowę, która nakładała na strony obowiązek poinformowania o takich przeszkodach w określonym terminie. Pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności w późniejszym terminie.

Na bieżąco dokumentuj przeszkody

Przed sądem będziesz musiał udowodnić, że koronawirus przeszkodził Tobie w terminowym oddaniu robót. Pracownicy na kwarantannie? Brak dostaw materiałów? Trudności w dostępie do sprzętu? Wszystkie te okoliczności będziesz musiał wykazać w postępowaniu sądowym. Dlatego tak ważne jest, żeby je dokumentować już teraz.

Pamiętaj, że w procesie sądowym będziesz musiał udowodnić:

  • przede wszystkim fakt wystąpienia tych okoliczności (kwarantanna, brak materiałów etc.),
  • a także w jaki sposób te okoliczności sprawiły, że nie zmieściłeś się w terminie.

Wnieś o przedłużenie terminu wykonania robót

Czasami umowy przewidują, że mogą wystąpić okoliczności niezależne od wykonawcy, a przeszkadzające w terminowym wykonaniu robót. I że w razie wystąpienia takich okoliczności strony podpiszą aneks wydłużający termin oddania prac.

Sprawdź, czy takie zapisy ma Twoja umowa. Jeżeli będziesz już w stanie określić, kiedy będziesz mógł skończyć roboty, powołaj się na te klauzule. Negocjuj z inwestorem przedłużenie terminu wykonania robót.

Zamówienia publiczne

Jeżeli jesteś wykonawcą zamówienia publicznego, to zajrzyj tutaj>>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: