O blogu

Zajrzałeś na ten blog, co może świadczyć o tym, że masz problemy z otrzymaniem wynagrodzenia od inwestora lub generalnego wykonawcy.

Na tym blogu podpowiadam wykonawcom budowlanym, jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane.

Ten blog jest generalnie o wynagrodzeniu wykonawcy. Będę tutaj poruszał między innymi tematy:

  • o wynagrodzeniu za roboty dodatkowe,
  • o dochodzeniu wynagrodzenia za roboty wykonane po terminie przewidzianym w umowie,
  • o dochodzeniu wynagrodzenia w przypadku zgłoszenia przez inwestora wad,
  • o dochodzeniu roszczeń podwykonawcy bezpośrednio od inwestora.

*****