O mnie

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom budowlanym w dochodzeniu ich wynagrodzeń za wykonane roboty budowlane.

Bardzo często zdarza się, że wykonawcy po zrealizowaniu robót nie dostają od inwestorów wynagrodzenia. Inwestorzy odmawiają zapłaty wynagrodzenia powołując się przeróżne argumenty. Najczęściej na usterki w wykonanych robotach (co jest przyczyną odmowy odbioru prac) lub na naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu robót. Nieraz te zarzuty są wydumane.

W tych przypadkach owe zarzuty są podnoszone w celu uniknięcia obowiązku zapłaty za wykonaną umowę. Wstrzymywanie zapłaty w oparciu o te wydumane zarzuty jest niesprawiedliwe.

Sprawiedliwe jest to, żeby robotnik dostał zapłatę za swoją pracę.

Życzę Ci, żeby lektura tego bloga pomogła Ci w przywróceniu sprawiedliwości – w uzyskaniu tego, co się Tobie należy, czyli wynagrodzenia za roboty budowlane.

*****