Odpowiedzialność członka zarządu: jak pozwać członka zarządu za długi spółki

Marcin Bartyński16 kwietnia 2018Komentarze (0)

Niedawno opowiadałem o odpowiedzialności członka zarządu za długi spółki – podpowiadałem, jak bronić się przed jednym z najczęstszych zarzutów pozwanych. Dzisiaj chciałbym napisać w kilku punktach, jak pozwać członków zarządu.

Krok 1: pozwij spółkę z o. o. i oddaj sprawę do komornika

W zasadzie nie da się pozwać członków zarządu bez wcześniejszego pozwania samej spółki z o. o. Wprawdzie orzecznictwo dopuściło wyjątki od tej zasady, jak np. w pewnych okolicznościach upadłość spółki z o. o., jednakże co do zasady trzeba najpierw pozwać spółkę z o. o., uzyskać prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty, a komornik musi umorzyć egzekucję z powodu jej bezskuteczności.

Do kolejnego kroku możesz przejść dopiero po wydaniu przez komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji.

Krok 2: ustal krąg członków zarządu odpowiedzialnych za długi spółki

Być może nie tylko aktualni członkowie zarządu będą ponosić odpowiedzialność za długi spółki – sprawdź to. W tym celu możesz skorzystać z wyszukiwarki podmiotów wpisanych do KRS. Kilka dni temu pojawiła się możliwość bezpłatnego pozyskiwania pełnych odpisów z KRS. Mając ten dokument w ręku, będziesz mógł sprawdzić, kto był członkiem zarządu od samego początku istnienia spółki.

Krok 3: wyślij wezwanie do zapłaty do członków zarządu

Jak już ustalisz, kto odpowiada za długi spółki, wyślij wezwanie do zapłaty. Wezwanie do zapłaty skierowane do członka zarządu, choć najczęściej nie odniesie oczekiwanego rezultatu, ma podwójną wartość:

  1. w pozwie będziesz mógł powołać się na wezwanie do zapłaty, wykazując że podjąłeś próbę polubownego załatwienia sprawy,
  2. nie narażasz się na ryzyko przegrania kosztów pomimo wygrania sprawy.

Krok 4: pozwij członków zarządu

Ustal właściwy sąd, przygotuj pozew. Nie ma co zwlekać. Po pierwsze, roszczenia przeciwko członkom zarządu przedawniają się, a po drugie, spółka może mieć także innych wierzycieli, którzy mogą chcieć skierować kroki przeciwko zarządowi.

Ja przechodziłem przez te wszystkie kroki wielokrotnie, sprawy najczęściej kończyły się prawomocnymi nakazami zapłaty. Czasami członkowie zarządu sprzeciwiają się, w jednej ze spraw pojawił się dosyć cyniczny zarzut, że w momencie zaciągnięcia zobowiązania spółka i tak nie miała już majątku, więc wierzyciel nie poniósł szkody. Zarzut ten opiera się na poglądzie, że odpowiedzialność członków zarządu to odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgłoszenie przez zarząd wniosku o upadłość spółki. O tym, jak bronić się przed tym zarzutem, podpowiadałem w jednym ze wcześniejszych wpisów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post: