Odsetki za opóźnienie w pozwie

Marcin Bartyński20 stycznia 2017Komentarze (0)

Kilka dni temu opowiadałem o kapitalizacji odsetek za opóźnienie. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o tym, jak w pozwie formułować roszczenie o odsetki.

Po pierwsze, powinieneś określić kwotę, od której naliczane mają być odsetki.

Po drugie, powinieneś określić rodzaj odsetek, których chcesz dochodzić. Masz kilka możliwości:

  • odsetki ustawowe – ten rodzaj odsetek obejmuje opóźnienie w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r.,

  • odsetki ustawowe za opóźnienie – ten rodzaj odsetek obejmuje opóźnienie w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r.,

  • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych,

  • odsetki umowne – najczęściej strony umawiają się, że za opóźnienie będą należne odsetki maksymalne.

Po trzecie, powinieneś wskazać okres, za jaki naliczone mają być odsetki. Niektórym wskazanie tego okresu może sprawiać trudności. Punktem wyjścia będzie tutaj określenie dnia wymagalności roszczenia. Dzień wymagalności to pierwszy dzień, w którym masz prawo żądać zapłaty wynagrodzenia od dłużnika. Jeżeli umówiłeś się z inwestorem, że zapłaci Tobie wynagrodzenie 19 stycznia, to dniem wymagalności roszczenia jest właśnie ten dzień. Jeżeli inwestor Tobie nie zapłaci, to popada w opóźnienie, a ty już od dnia następnego możesz żądać odsetek za opóźnienie. Zatem w pozwie piszesz, że żądasz odsetek od 20 stycznia do dnia zapłaty.

Ale uwaga, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, to wymagalność roszczenia przesuwa się na najbliższy dzień, który nie jest wolny od pracy lub nie jest sobotą.

Przykład: Umówiłeś się z inwestorem, że zapłaci Tobie wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Fakturę wystawiłeś 23 grudnia 2016 r. Termin zapłaty powinien przypaść na piątek – 6 stycznia 2017 r., który jest dniem wolnym od pracy. Termin wymagalności przesuwa się zatem na najbliższy dzień, który nie jest wolny od pracy i nie jest sobotą, a zatem na poniedziałek 9 stycznia 2017 r. Jeżeli inwestor Tobie nie zapłaci, to odsetek za opóźnienie możesz domagać się od dnia następnego, tj. od dnia 10 stycznia 2017 r.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: