Ograniczenia na placu budowy związane z COVID-19

Marcin Bartyński08 kwietnia 2020Komentarze (0)

Kilka dni temu Rada Ministrów wydała rozporządzenie wprowadzające kolejne ograniczenia w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ograniczenia te dotyczą także placu budowy.

Obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej

Rozporządzenia nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom następujących środków ochrony osobistej:

  • rękawiczek jednorazowych lub
  • środków do dezynfekcji rąk.

Sposób redakcji przepisu sprawia, że pracodawca może wybrać: albo rękawiczki, albo płyn dezynfekcyjny. Może zapewnić oba środki jednocześnie.

Na chwilę obecną nakaz ten obowiązuje do 11 kwietnia, a zatem do najbliższej soboty.

(Edit: rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 2020 r. obowiązywanie nakazu przesunięto do 19 kwietnia).

Odległość między stanowiskami pracy – 1,5 metra

Ten obowiązek Rada Ministrów wprowadziła w rozporządzeniu z dnia 31 marca. Jednakże od razu zorientowano się, że w niektórych zakładach pracy jest to niemożliwe, więc rozporządzenie już następnego dnia zostało znowelizowane.

Zgodnie z nowym brzemieniem przepisu nakaz zachowania odległości 1,5 metra nie jest bezwzględny. Nie trzeba zachowywać odległości, jeżeli wykonanie tego obowiązku jest niemożliwe

ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład pracy zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Nakaz zachowania odległości – na chwilę obecną – pomiędzy stanowiskami pracy obowiązuje do 11 kwietnia.

(Edit: rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 2020 r. obowiązywanie nakazu przesunięto do 19 kwietnia).

Ograniczenie w pojazdach liczby osób dowożonych na plac budowy

Ograniczenie to dotyczy wszystkich samochodów, busów, autobusów, w których liczba miejsc (łącznie z kierowcą) wynosi 10 i więcej. W takich pojazdach można przewozić nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Wcześniej ograniczenie obejmowało tylko transport publiczny. Teraz dotyczy wszystkich pojazdów.

Ograniczenie obowiązuje do odwołania.

Zakaz korzystania z terenów zielonych

Szczególnie kontrowersyjny jest zakaz korzystania z parków i innych terenów zielonych. A co jeżeli akurat wykonujesz roboty budowlane na takim terenie? Czy też masz zakaz wstępu do parku?

W rozporządzeniu jest zapis:

Zakaz nie dotyczy wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na podstawie umów zawartych w tym zakresie.

Czy zakaz zgromadzeń przekraczających liczbę 50 osób dotyczy także placów budów?

Nie. Rozporządzenie wprost wyłącza spod tego zakazu zadania wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: