Podbieranie pracowników przez GW lub inwestora. Jak się przed tym zabezpieczyć?

Marcin Bartyński22 listopada 2019Komentarze (0)

Podbieranie pracowników przez GW lub inwestora

Niekiedy na budowach zdarza się, że pracownik porzuca pracę u podwykonawcy i przechodzi za nieco lepsze pieniądze do generalnego wykonawcy. Lub nawet dalej – do inwestora.

Albo taka sytuacja, że zawierasz umowę z prywatnym inwestorem na wykonanie domu jednorodzinnego. I ów inwestor podbiera Tobie pracownika i się z Tobą rozstaje. W takiej sytuacji dwie strony są zadowolone – inwestor, bo zamiast Tobie płaci mniej Twojemu pracownikowi; pracownik, bo otrzyma od inwestora większe wynagrodzenie, niż u Ciebie. Tylko Ty nie jesteś zadowolony z powodu utraty kontraktu.

Jak przeciwdziałać takiej praktyce?

Umowa o zakazie konkurencji w umowie zlecenia

To proste. Zawierając ze swoim pracownikiem umowę, dopisz dodatkową klauzulę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy. Jeżeli umowa będzie dobrze skonstruowana, pracownik dobrze się zastanowi, czy mu się opłaca porzucać pracę u Ciebie i przechodzić do inwestora lub generalnego wykonawcy.

Umowę o zakazie konkurencji możesz obwarować karami umownymi. Dopisując jednak do takiej umowy karę, uważaj, żeby sobie nie zaszkodzić. Może się zdarzyć, że pracownik przechodząc do pracy u inwestora (i łamiąc tym samym zakaz konkurencji) narobi Tobie szkód w wysokości dużo większej, niż wynosi kara umowna. Dlatego w umowie powinien się znaleźć bardzo ważny zapis o możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

Chciałbym Tobie zwrócić także uwagę na inną rzecz. Otóż z niektórych orzeczeń wynika, że aby zakaz konkurencji był skuteczny, będziesz musiał wypłacać swojemu pracownikowi odszkodowanie. Jednak w mojej ocenie obowiązek wypłaty odszkodowania nie będzie konieczny we wszystkich sytuacjach.

Umowa o zakazie konkurencji w umowie o pracę

Pamiętaj, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy musi być zawarta na piśmie. I to pod rygorem nieważności.

Jeżeli zakaz konkurencji ma być skuteczny, to po rozwiązaniu umowy o pracę będziesz musiał wypłacać byłemu pracownikowi odszkodowanie. Jest to bezwzględny obowiązek. Wysokość odszkodowania nie może być niższa od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Warto wprowadzić do takiej umowy kary umowne za złamanie zakazu konkurencji. Kara umowna będzie pełniła podwójną funkcję:

  • odstraszającą – pracownik dobrze się zastanowi, zanim odejdzie do GW lub inwestora,
  • jeżeli mimo to pracownik złamie zakaz konkurencji, to dużo łatwiej będzie dochodzić od niego rekompensaty z tego tytułu.

Wprowadzenie odpowiednich klauzul do umowy z inwestorem/generalnym wykonawcą

Jakiś czas temu klient poprosił mnie o analizę umowy o roboty budowlane, jaką miał podpisać jako wykonawca z inwestorem. Wcześniej opowiadał mi o swoich problemach z podkupywaniem jego pracowników przez inwestorów i generalnych wykonawców. W związku z tym zaproponowałem, żeby odpowiednio w umowie o roboty budowlane uregulować zakaz tego typu praktyk i obwarować ten zakaz odpowiednio wysoką karą umowną.

Jeżeli inwestor odstąpi od umowy, możesz zażądać zapłaty pełnego wynagrodzenia

Jeżeli inwestor podkupi Twojego pracownika i odstąpi od zawartej z Tobą umowy o roboty budowlane, to i tak możesz żądać zapłaty pełnego wynagrodzenia – nawet za tę część robót, których nie zdążyłeś wykonać. Wszystko dzięki przepisowi:

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Jeżeli czujesz, że Twój pracownik zaraz zostanie przejęty, poinformuj inwestora o Twoim uprawnieniu żądania całego wynagrodzenia. Być może inwestor zrezygnuje z odstąpienia od umowy.

Czyn nieuczciwej konkurencji

Bardzo często jednak umowy z pracownikami nie przewidują zakazu konkurencji. Co wtedy?

W skrajnych przypadkach podkupienie pracownika może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: