Czy podwykonawca powinien wzywać inwestora do zapłaty przed wytoczeniem powództwa?

Marcin Bartyński25 lutego 2017Komentarze (0)

Chodzi mi oczywiście o solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy.

Czy podwykonawca ma wzywać do zapłaty inwestora przed wytoczeniem powództwa o zapłatę, czy od razu może pozwać?

Otóż zdecydowanie przed wytoczeniem powództwa podwykonawca powinien wystosować do inwestora wezwanie do zapłaty. Jeżeli przed wniesieniem pozwu nie wezwiesz inwestora do zapłaty, to narażasz się na to, że mimo wygrania sprawy sąd zasądzi od Ciebie na rzecz inwestora koszty procesu.

Nawet jeżeli wygrasz sprawę, to może się okazać, że będziesz musiał inwestorowi zapłacić koszty procesu.

Wszystko to przez art. 101 KPC:

Zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności żądanie pozwu

Ty – podwykonawca pozywasz inwestora bez wcześniejszego wezwania do zapłaty, inwestor w odpowiedzi na pozew uznaje powództwo, twierdząc, że nic nie wiedział o tym, że generalny wykonawca Tobie nie zapłacił, a jak by wiedział, to on – inwestor – już dawno by Tobie zapłacił.

W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że sąd mimo korzystnego co do zasady dla Ciebie wyroku zobowiąże Cię do zwrotu inwestorowi kosztów zastępstwa procesowego. Poza tym nikt nie zwróci Tobie opłaty sądowej od pozwu i poniesionych przez Ciebie kosztów pełnomocnika.

Takie ryzyko nie pojawi się, jeżeli wcześniej ty – podwykonawca – wystosujesz do inwestora wezwanie do zapłaty.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: