Rodzaje odsetek

Marcin Bartyński25 stycznia 2017Komentarze (0)

Na początku zeszłego roku miała miejsce mała rewolucja. Ustawodawca wyodrębnił kilka rodzajów odsetek.

Odsetki ustawowe zwykłe. Rzadko kiedy będą miały zastosowanie w roszczeniach o wynagrodzenie wykonawcy. Ten rodzaj odsetek występuje przede wszystkim w umowach kredytowych, pożyczkowych. Wysokość odsetek ustawowych zwykłych wynosi sumę stopy referencyjnej NBP (na dzień dzisiejszy 1,5%) i 3,5%; zatem na dzień dzisiejszy odsetki ustawowe zwykłe wynoszą 5% w stosunku rocznym (1,5%+3,5%).

W sprawach o roboty budowlane będziemy stosować odsetki ustawowe za opóźnienie i odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odsetki ustawowe za opóźnienie. Z tym rodzajem odsetek będziemy mieli do czynienia najczęściej w sprawach, w których inwestorem jest konsument. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi: stopa referencyjna NBP + 5,5%. Na dzień dzisiejszy jest to wysokość 7% w stosunku rocznym.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Tego rodzaju odsetek możesz się domagać, gdy inwestorem jest przedsiębiorca lub podmiot publiczny. Ich wysokość to suma stopy referencyjnej NBP + 7% (na dzień dzisiejszy ich wysokość to 8,5% w stosunku rocznym).

O tym, jak dochodzić odsetek w procesie sądowym, opowiadałem w artykule odsetki za opóźnienie w pozwie.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: