Czy inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za wynagrodzenie dostawcy?

Marcin Bartyński17 maja 2018Komentarze (0)

Rozpowszechniło się przekonanie, że inwestor w ogóle nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie dostawcy materiału czy maszyn na budowę.

Zasadniczo jest to słuszne przekonanie, potwierdzone orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

Nie każda dostawa wyłączona spod solidarnej odpowiedzialności inwestora

Jak jednak potraktować umowę mającą za przedmiot sprzedaż, dostawę i montaż stolarki okiennej?  Mogłoby się wydawać słuszne kwalifikowanie tej umowy w zakresie dotyczącym sprzedaży i dostawy stolarki okienno-drzwiowej jako umowy sprzedaży, a w zakresie dotyczącym montażu tej stolarki – jako umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło. Kiedyś taka umowa była analizowana przez Sąd Najwyższy. W sprawie I CSK 106/08 Sąd Najwyższy, powołując się na konkretne postanowienia umowy o sprzedaż, dostawę i montaż stolarki okiennej, doszedł do przekonania, że jest to tylko jedna umowa o roboty budowlane albo umowa o dzieło. Tym samym inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za wynagrodzenie wykonawcy za sprzedaż, dostawę i montaż stolarki okiennej.

Podobnie jako jedna umowa o dzieło została zakwalifikowana umowa o dostawę i kompleksowe wykonanie wykładziny PCV oraz dostawę i montaż cokolików (wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2015 r., I C 1686/12).

Dostawa i montaż musi odbyć się w ramach realizacji większego przedsięzwięcia

Aby zaistniała solidarna odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy, dostawa i montaż musi odbyć się w ramach wykonywania przedsięwzięcia większych rozmiarów. To, co wykonuje podwykonawca, musi składać się na obiekt wykonywany przez generalnego wykonawcę w ramach umowy o roboty budowlane zawartej z inwestorem.

W pierwszej z opisanych spraw inwestor powierzył generalnemu wykonawcy na podstawie umowy o roboty budowlane wykonanie obiektu mieszkalnego. Z kolei generalny wykonawca zawarł  z podwykonawcą umowę sprzedaży, dostawy i montażu stolarki okiennej.

Natomiast w drugiej z opisanych spraw podwykonawca dokonywał dostawy i montażu przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne.

Solidarna odpowiedzialność inwestora za dostawę materiałów budowlanych i maszyn

Co do zasady jednak inwestor nie będzie odpowiadać za wynagrodzenie dostawcy materiałów budowlanych czy maszyn. Podobnie inwestor nie będzie ponosić solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie z tytułu dostawy stolarki okiennej, jeżeli nie jest ona połączona z jej montażem w obiekcie budowlanym wznoszonym na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy tymże inwestorem a generalnym wykonawcą.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: