Solidarna odpowiedzialność inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej

Marcin Bartyński06 marca 2021Komentarze (0)

Zagadnienie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej pojawia się zwłaszcza w przypadku upadłości generalnego wykonawcy. Nieraz podwykonawcom przysługują duże kwoty tytułem zwrotu kaucji. Warto sprawdzić, czy w razie upadłości generalnego wykonawcy mogą dochodzić swoich roszczeń od inwestora.

Sposoby zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane

Prawie zawsze w umowach o roboty budowlane generalny wykonawca żąda od podwykonawcy zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Najczęściej spotykane zabezpieczenia to:

  • kaucja gwarancyjna,
  • możliwość zatrzymania przez generalnego wykonawcę części wynagrodzenia.

Kaucja gwarancyjna

Istotą kaucji gwarancyjnej jest to, że podwykonawca dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy wpłaca generalnemu wykonawcy ustaloną przez strony sumę. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji generalny wykonawca będzie mógł skorzystać z wpłaconej kaucji – sfinansować z wpłaconej sumy usunięcie usterek.

Zatrzymanie części wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia

Możliwy i często spotykany jest także inny rodzaj zabezpieczenia. Otóż strony mogą się umówić, że generalny wykonawca zatrzyma część wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a zatrzymana część wynagrodzenia zostanie zapłacona dopiero w razie niewadliwego oddania prac lub po upływie okresu gwarancji. Nie dochodzi do wydania określonej kwoty, tylko do odroczenia terminu jej zapłaty.

W praktyce nieraz trudno rozróżnić, z którym rodzajem zabezpieczenia mamy do czynienia – z kaucją czy z zatrzymanym wynagrodzeniem. To rozróżnienie jest szalenie istotne, gdyż od tego zależą losy solidarnej odpowiedzialności inwestora. Warto bowiem przypomnieć, że inwestor odpowiada tylko i wyłącznie za wynagrodzenie, nie ponosi odpowiedzialność za inne świadczenia (np. za zwrot kaucji).

Jeżeli więc:

  • pozostawiona u generalnego wykonawcy kwota zostanie uznana za kaucję gwarancyjną, to sprawa zostanie przegrana przez podwykonawcę (bo inwestor nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zwrot kaucji),
  • pozostawiona u generalnego wykonawcy kwota ma charakter wynagrodzenia z odroczonym terminem płatności, to podwykonawca wygra sprawę z inwestorem.

Solidarna odpowiedzialność inwestora za zwrot kaucji gwarancyjnej

Nietrudno się zatem domyślić, że inwestor będzie starał się przekonać sąd, że pozostawiona kwota to w rzeczywistości kaucja, natomiast podwykonawca będzie wykazywać, że to tylko wynagrodzenie z odroczonym terminem płatności.

Chciałbym zwrócić uwagę, że nawet jeżeli w umowie użyto zwrotu kaucja gwarancyjna, to nie znaczy to, że podwykonawca przegra sprawę. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że o tym, czy mamy do czynienia z jednym czy z drugim sposobem zabezpieczenia, nie decyduje terminologia, jaka została użyta w postanowieniach umowy o roboty budowlane.

Zgodnie z art 65 par. 2 KC:

W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

W niejednej sprawie, w której w umowie zatrzymane wynagrodzenie określono jako kaucję, zapadł korzystny dla podwykonawcy wyrok. W tych sprawach sądy po przeanalizowaniu całego materiału dowodowego dochodziły do przekonania, że strony umówiły się w rzeczywistości na zapłatę wynagrodzenia z odroczonym terminem.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: