W wyjątkowych okolicznościach zamawiający może dokonać samodzielnego miarkowania kary umownej

Marcin Bartyński15 października 2018Komentarze (0)

W ostatnim artykule na blogu pt. „Zamawiający boją się miarkować karę umowną za opóźnienie” opowiadałem o pewnym przypadku. Otóż dyrektor spółki Skarbu Państwa sporządził notatkę do akt sprawy. W notatce dyrektor tłumaczył się, że nie może samodzielnie miarkować naliczonej kary umownej, gdyż stanowiłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Że tylko sąd może miarkować karę umowną.

Możliwość samodzielnego miarkowania kary umownej

Dzisiaj trafiłem na wyrok w sprawie, w której sąd odniósł się do powyższej tezy.

Tło sprawy było następujące: wykonawca nieznacznie spóźnił się z oddaniem robót budowlanych. Było to podstawą do naliczenia przez zamawiającego kary umownej i potrącenia jej z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Wykonawca pozwał zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia. Sąd miarkował karę umowną o 90% i zasądził od zamawiającego prawie całe wynagrodzenie.

W uzasadnieniu wyroku sąd napisał między innymi tak:

„W doktrynie komentatorzy dopuszczają możliwość samodzielnego miarkowania kar umownych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przykładowo Ryszard Szostak w artykule zatytułowanym „Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych” opublikowanym w roczniku Najwyższej Izby Kontroli (Kontrola Państwowa Numer 6 (335), listopad – grudzień 2010) wskazał, że wyjątkowo dopuszczalne jest miarkowanie zastrzeżonych kar umownych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: