Wydłużenie terminów przedawnienia roszczeń w sprawach o wynagrodzenie wykonawcy

Marcin Bartyński19 czerwca 2018Komentarze (0)

Niedawno – bo 8 czerwca 2018 r. – w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja Kodeksu cywilnego, która nieco zmieniła zasady obliczania terminów przedawnienia. Otóż nowelizacja wprowadza zasadę, że koniec terminu przypada na koniec roku kalendarzowego. Dzięki temu terminy przedawnienia:

  • w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło,
  • w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych

– tak naprawdę nieco się wydłużyły.

Zmiany wchodzą w życie 9 lipca 2018 r.

Jak będzie do 8 lipca 2018 r.?

Do tej pory jeżeli:

  • wynagrodzenie za roboty budowlane stało się wymagalne 17 czerwca 2015 r., to roszczenie o zapłatę wynagrodzenia przedawniło się z upływem 17 czerwca 2018 r.,
  • wynagrodzenie za dzieło stało się wymagalne 20 czerwca 2016 r., to roszczenie o zapłatę przedawnia się z upływem dnia jutrzejszego, tj. 20 czerwca 2018 r.

Jak będzie od 9 lipca 2018 r.?

Po wejściu w życie nowych przepisów koniec terminu przedawnienia przesuwa się na koniec roku kalendarzowego. I tak:

  • roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane wymagalne 10 lipca 2018 r. przedawnia się 31 grudnia 2021 r.
  • roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za dzieło wymagalne 15 lipca 2018 r. przedawnia się 31 grudnia 2020 r.

Wygląda na to, że zawsze na przełomie starego i nowego roku będziemy czekać na nakaz zapłaty dłużej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: