Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w 2017 r.

Marcin Bartyński18 stycznia 2017Komentarze (0)

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie określa suma następujących kwot:

  • stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, która na dzień dzisiejszy (18 stycznia 2017 r.) wynosi 1,5%
  • 5,5 punktów procentowych.

Zatem na dzień dzisiejszy wysokość odsetek ustawowych na opóźnienie wynosi 7% (1,5 + 5,5).

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: