Zamawiający boją się miarkować karę umowną za opóźnienie

Marcin Bartyński09 października 2018Komentarze (0)

W jednej ze spraw wykonawca spóźnił się z oddaniem robót budowlanych o jeden miesiąc, co zgodnie z umową było podstawą naliczenia kary umownej za opóźnienie pochłaniającej prawie 20% wynagrodzenia.

Zamawiającym była spółka Skarbu Państwa. Pracownicy spółki namawiali dyrektora do zastosowania przepisów o miarkowaniu kary umownej, gdyż w chwili upływu terminu roboty były prawie skończone. Dyrektor jednak twardo stał na stanowisku, że kary umownej nie zmiarkuje. Sporządził nawet notatkę, w której podał przyczyny decyzji odmownej:

  • miarkowanie kary umownej może być zastosowane jedynie wyrokiem sądowym,

  • miarkowanie dokonane bezpośrednio przez zamawiającego będzie stanowiło podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez uszczuplenie dochodów Skarbu Państwa.

No i potrącił karę umowną z wynagrodzeniem należnym wykonawcy.

Co robić, gdy zamawiający potrąca wynagrodzenie z karą umowną za opóźnienie?

Gdy wykonawca uważa, że kara umowna została niesłusznie naliczona, powinien pozwać zamawiającego o zapłatę całego wynagrodzenia. W zależności od tego, jak umowa była wykonywana, jaka jest wysokość kary umownej, jaka jest treść umowy, sprawa może mieć następujący wynik:

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: