Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości – jak wypełnić wzór?

Marcin Bartyński09 lutego 2019Komentarze (0)

Niestety, każdy przedsiębiorca budowlany musi się liczyć z tym, że inwestor lub generalny wykonawca ogłosi upadłość. Na początku zaczną do was docierać nieoficjalne informacje, że oto generalny złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Potem być może dowiecie się pocztą pantoflową, że sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. A na samym końcu – już oficjalnie – syndyk poinformuje was o tym fakcie i wezwie was, żebyście zgłaszali swoje wierzytelności.

W dzisiejszym wpisie podpowiem wam, jak to zrobić.

Zgłoszenie wierzytelności – wzór

Wierzytelność musisz zgłosić na urzędowym formularzu – na wzorze – przygotowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Taki formularz możesz pobrać chociażby tutaj. Twoja rola polega na prawidłowym uzupełnieniu tego wzoru.

W pierwszej części formularza wypełniasz takie dane, jak sąd, do którego zgłoszenie jest składane, imię i nazwisko sędziego, sygnaturę sprawy. Zazwyczaj te dane prześle Tobie syndyk.

W kolejnej części formularza wpisujesz wierzytelność, jaka przysługuje Ci od upadłego. Ważne jest, żebyś zaszeregował ją w prawidłowej kategorii. Najczęściej będzie to kategoria pierwsza (należność główna) i kategoria trzecia (odsetki). Do zgłoszenia wpisujesz także wierzytelności, które Twoim zdaniem są jeszcze niewymagalne, np. kaucję gwarancyjną, gdyż zgodnie z Prawem upadłościowym:

Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości.

Do zgłoszenia wpisujesz tylko odsetki należne za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

Jeżeli przeciwko upadłemu toczy się już postępowanie sądowe lub egzekucyjne, to w zgłoszeniu informujesz sędziego o tym fakcie.

Na końcu wymieniasz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. Nie musisz ich załączać do zgłoszenia, bo syndyk powinien dostać je od upadłego. W razie wątpliwości syndyk wezwie Cię o uzupełnienie tych dokumentów.

Termin na zgłoszenie wierzytelności

Na koniec ważna uwaga. Termin na zgłoszenie wierzytelności wyznacza sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości – zazwyczaj 30 dni. Termin biegnie od dnia ogłoszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przy czym informacja jest publikowana w Monitorze kilkanaście lub kilkadziesiąt dni od wydania postanowienia przez sąd.

Bardzo często zdarza się, że informację o ogłoszeniu upadłości dostajecie tuż przed upływem terminu, a nawet po upływie terminu na zgłaszanie wierzytelności. Dlatego jeżeli w kuluarach dowiedziałeś się, że dłużnik ogłosił upadłość, to na bieżąco sprawdzaj w Internecie, czy informacja została już opublikowana.

Ostatnia podpowiedź: jeżeli termin nieznacznie upłynął, co się często zdarza, to złóż zgłoszenie. Będzie ono skuteczne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: